Test-page-a

SMART WAREHOUSE GIẢI PHÁP NHÀ KHO THÔNG MINH CHO MỌI NHÀ MÁY

GIẢI PHÁP NHÀ KHO CHO
NGHÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢI PHÁP NHÀ KHO CHO
NGHÀNH SẢN XUẤT
GIẢI PHÁP NHÀ KHO CH
NGHÀNH LOGICTIS
GIẢI PHÁP NHÀ KHO CHO
NGHÀNH DƯỢC PHẨM

Indusries

Environment & Energy

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews.

Transport & Logistics

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination.

Travel and Tourism

User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring.

Marketing & Sales

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value.

HỆ THỐNG AGV XE TỰ HÀNH Hệ thống AGV xe tự hành thông minh và đa dạng với nhiều tuỳ chọn

LATENT MOBILE ROBOT - SLAM

AGV Robot sử dụng công nghệ định vị và lập bản đồ đồng thời (SLAM) để di chuyển tự do trong môi trường của nó, ngay cả khi không có GPS…

FOLLOW LINE AGV

Xe tự hành FOLLOW LINE AGV là một giải pháp vận chuyển hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng sản xuất và kho bãi. Xe sử dụng cảm biến …

LATENT MOBILE ROBOT - QRCODE

AGV Robot sử dụng mã QR để điều hướng môi trường của nó, cho phép nó di chuyển chính xác và hiệu quả đến các điểm đến được chỉ định…

HỆ THỐNG AGV XE TỰ HÀNH Hệ thống AGV xe tự hành thông minh và đa dạng với nhiều tuỳ chọn

LATENT MOBILE ROBOT - SLAM

AGV Robot sử dụng công nghệ định vị và lập bản đồ đồng thời (SLAM) để di chuyển tự do trong môi trường của nó, ngay cả khi không có GPS…

FOLLOW LINE AGV

Xe tự hành FOLLOW LINE AGV là một giải pháp vận chuyển hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng sản xuất và kho bãi. Xe sử dụng cảm biến …

LATENT MOBILE ROBOT - QRCODE

AGV Robot sử dụng mã QR để điều hướng môi trường của nó, cho phép nó di chuyển chính xác và hiệu quả đến các điểm đến được chỉ định…

HỆ THỐNG AGV XE TỰ HÀNH Hệ thống AGV xe tự hành thông minh và đa dạng với nhiều tuỳ chọn

LATENT MOBILE ROBOT - SLAM

AGV Robot sử dụng công nghệ định vị và lập bản đồ đồng thời (SLAM) để di chuyển tự do trong môi trường của nó, ngay cả khi không có GPS…

FOLLOW LINE AGV

Xe tự hành FOLLOW LINE AGV là một giải pháp vận chuyển hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng sản xuất và kho bãi. Xe sử dụng cảm biến …

LATENT MOBILE ROBOT - QRCODE

AGV Robot sử dụng mã QR để điều hướng môi trường của nó, cho phép nó di chuyển chính xác và hiệu quả đến các điểm đến được chỉ định…

Contacts

  • 1010 Avenue of the Moon New York, NY 10018 US.
  • +1 628 123 4000
    +1 628 123 4000

Get in touch